Đàn voi hơn 10 con ra bìa rừng tìm thức ăn ở Đồng Nai

Cập nhập tin tức Đàn voi hơn 10 con ra bìa rừng tìm thức ăn ở Đồng Nai

Đàn voi hơn 10 con ra bìa rừng tìm thức ăn ở Đồng Nai

Đàn voi hơn 10 con đã kéo nhau ra bìa rừng ở khu vực đồi Đá Trắng thuộc huyện Định Quán (Đồng Nai) để tìm kiếm thức ăn.

Đang cập nhật dữ liệu !