dân cư kiểu mẫu

Cập nhập tin tức dân cư kiểu mẫu

Lan tỏa phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Cửa Lò

Ngoài việc trồng hoa, chị em còn nhắc nhau bỏ rác đúng nơi quy định, thu gom phế liệu…, Những hành động nhỏ đã góp phần rất lớn trong công tác bảo vệ môi trường của địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !