công trình xanh

Cập nhập tin tức công trình xanh

Phát triển công trình xanh, tiết kiệm năng lượng vô cùng cần thiết

Theo chuyên gia, nếu các thành phố và tòa nhà được xanh hóa với các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả thì có thể đóng góp đáng kể vào ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !