cô giáo Toán

Cập nhập tin tức cô giáo Toán

Giờ học online thấy học trò thờ ơ, cô giáo Toán bèn ‘xuất khẩu thành thơ’

Câu thơ than thở của cô giáo đủ để khiến tụi học trò hối lỗi!

Đang cập nhật dữ liệu !