Ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Đối với công tác ứng phó với BĐKH trong thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre sẽ tập trung vào các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rác thải và khu vực biển.
Ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu
Ngành Tài nguyên và Môi trường Bến Tre với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (Ảnh minh họa).

Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre đã xây dựng Kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn năm 2020 - 2025 để triển khai trong toàn ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) với mục tiêu là nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo tác động BĐKH, xâm nhập mặn; tăng cường khả năng ứng phó với BĐKH cho các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đối với công tác ứng phó với BĐKH trong thời gian tới, ngành TN&MT Bến Tre sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rác thải và khu vực biển. Theo đó, thông tin quan trắc và dự báo BĐKH, xâm nhập mặn được phổ biến kịp thời và rộng rãi đến cộng đồng, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước. 90% cán bộ ngành TN&MT được tập huấn, phổ biến, cập nhật chính sách, chủ trương, thông tin mới về BĐKH.

Đồng thời, 100% nguồn nước, khu vực cấp nước quan trọng của tỉnh được bảo vệ. Các khu vực đa dạng sinh học, đất ngập nước, hệ sinh thái cửa sông, ven biển được bảo vệ, mở rộng. Giảm phát thải khí nhà kính phát sinh từ rác thải sinh hoạt thông qua thực hiện hiệu quả và nhân rộng ít nhất 01 mô hình phân loại, thu gom, xử lý (tái chế) rác thải sinh hoạt. 100% khu vực nông thôn không phát sinh lò đốt rác và bãi rác cấp xã. Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do sản xuất than thiêu kết.

 

Để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu trên, ngành TN&MT tỉnh Bến Tre đề ra 10 nhiệm vụ, nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, lập hành lang bảo vệ các nguồn nước nhằm góp phần cho sự ổn định của vùng bờ sông và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước. Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước. Bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước. Thiết lập và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt bảo vệ nguồn nước trong điều kiện xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước mặt tỉnh Bến Tre để đưa ra giải pháp quản lý phù hợp, bền vững cho giai đoạn 2020 -2025 và định hướng đến 2050. Thực hiện quản lý tổng hợp về môi trường (bao gồm quan trắc, kiểm soát ô nhiễm, lập hành lang bảo vệ nguồn nước, đa dạng sinh học...). Trong đó, chú trọng đến hồ chứa nước ngọt trên sông Ba Lai - một trong những nguồn cấp nước sinh hoạt, sản xuất quan trọng của tỉnh Bến Tre ở hiện tại và đến năm 2023 khi hệ các cống thủy lợi trọng điểm của tỉnh Bến Tre hoàn thành.

Mặt khác, thực hiện việc lồng ghép ứng phó với BĐKH vào các dự án, quy hoạch, nội dung truyền thông trên các lĩnh vực ngành; các dự án có sự tham gia góp ý của lãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ và chuyên gia BĐKH. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững ngành TN&MT đến năm 2030 vào kế hoạch phát triển ngành. Đánh giá tổng thể về rác thải sinh hoạt, sản xuất, rác thải nguy hại để có số liệu thống kê khoa học, thực tế làm cơ sở hoạch định chính sách; thu hút, thỏa thuận hợp tác đầu tư xã hội hóa, hợp tác công tư xử lý rác thải.

Minh Thư

 
List comment
 
 
Phát triển bền vững với nông nghiệp công nghệ cao
icon

Lào Cai đã và đang xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm và ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

 
 
Đắk Nông phát triển đô thị theo hướng bền vững
icon

Những năm qua, Đắk Nông được xem là địa phương có tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045 phát triển đô thị theo hướng bền vững…

 
 
Phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, công nghệ
icon

Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó, các giải pháp trọng tâm hàng đầu là xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế bền vững.

 
 
Hà Nam phát triển bền vững ngành nông nghiệp công nghệ cao
icon

Hà Nam xác định được phát triển nông nghiệp đòn bẩy để tăng trưởng bền vững, hiện tỉnh có nhiều mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao đã được hình thành và phát triển, thu hút được các doanh nghiệp lớn.

 
 
Thanh Hóa phát triển nông nghiệp bền vững
icon

Theo dự thảo Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2020-2025 xác định việc các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh khẳng định chỗ đứng trên thị trường là chìa khoá để phát triển nông nghiệp bền vững.

 
 
Hà Nam phát triển bền vững ngành chăn nuôi, thuỷ sản
icon

Chiều ngày 05/11/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện các đề án phát triển sản xuất lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2017-2020.  

 
Hà Nam phát triển vùng trồng lúa nước bền vững, bảo vệ môi trường
icon

Theo ông Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, để đảm bảo mục tiêu quản lý sử dụng đất trồng lúa bền vững, Hà Nam đã xây dựng một đề án vùng đất chuyên trồng lúa nước.  

 
Hưng Yên: Tìm hướng phát triển du lịch bền vững
icon

Hưng Yên được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển loại hình du lịch tâm linh, du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, tuy nhiên ngành du lịch của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.  

 
Bắc Giang phát triển lâm nghiệp bền vững
icon

Nhằm phát triển lâm nghiệp, tỉnh Bắc Giang khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư phát triển rừng sản xuất, nâng cao giá trị của rừng; phấn đấu đến năm 2025, diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 6.000 ha.

 
Huyện Việt Yên phát triển nông nghiệp bền vững ứng dụng công nghệ cao
icon

Trong thời gian qua, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản theo chuỗi an toàn thực phẩm.