Hà Nam phát triển vùng trồng lúa nước bền vững, bảo vệ môi trường

Theo ông Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, để đảm bảo mục tiêu quản lý sử dụng đất trồng lúa bền vững, Hà Nam đã xây dựng một đề án vùng đất chuyên trồng lúa nước.  

Theo đó, Đề án thực hiện từ tháng 10/2018 đến 10/2020. Đề án có tổng kinh phí là 24 tỷ đồng. Đối tượng nghiên cứu là toàn bộ 33 nghìn ha đất trồng lúa tại 06 huyện, thị xã, thành phố. Mục tiêu là quản lý và sử dụng bền vững đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị sản xuất lúa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam.

Kết quả thực hiện Đề án nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch đất trồng lúa, công tác dồn điền, đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng; đảm bảo sản xuất phát triển bền vững, hiệu quả, đảm bảo an ninh lương thực.

Hà Nam phát triển vùng trồng lúa nước bền vững, bảo vệ môi trường
Hà Nam phát triển vùng trồng lúa nước bền vững, bảo vệ môi trường
 

Ông Tiến cho biết thông qua đề án giúp các cán bộ quản lý, kỹ thuật dễ dàng khai thác, cập nhật và sử dụng trong quản lý đất lúa và chỉ đạo sản xuất.

Hiện UNBD tỉnh Hà Nam đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nôn​g thôn, Viện Thổ nhưỡng nông hóa chọn khu vực để thực hiện triển khai thí điểm, qua đó có những kết quả thực tế nhất. Đồng thời đề nghị các địa phương, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng kinh tế - hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, bổ sung, nắm chắc các bản đồ tính chất của từng vùng đất, thửa ruộng, từ đó có những chỉ đạo sản xuất kịp thời nhằm nâng cao giá trị sản xuất lúa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

K.Chi

Chủ đề :
 
List comment