Hà Nam phát triển bền vững ngành nông nghiệp công nghệ cao

Hà Nam xác định được phát triển nông nghiệp đòn bẩy để tăng trưởng bền vững, hiện tỉnh có nhiều mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao đã được hình thành và phát triển, thu hút được các doanh nghiệp lớn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 08/4/2016 về việc đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2035. Để triển khai các Nghị quyết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm và nâng cao hiệu quả liên kết chuỗi trong sản xuất.

Đến nay, tỉnh Hà Nam có tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 1,02%; cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi - thủy sản và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng trồng trọt - lâm nghiệp.

Hà Nam phát triển bền vững ngành nông nghiệp công nghệ cao
Hà Nam phát triển bền vững ngành nông nghiệp công nghệ cao

Nhiều mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao đã được hình thành và phát triển, thu hút được các doanh nghiệp lớn, có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ đầu tư vào các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh như khu nông nghiệp công nghệ cao xã Xuân Khê - Nhân Bình với diện tích 180 ha, xã Nhân Khang diện tích 21,6 ha. Giá trị sản xuất trên 01 ha canh tác năm 2020 trong các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất ngoài trời đạt từ 1,2-1,4 tỷ đồng/ha/năm, trong khu trong nhà kính đạt từ 3-4 tỷ đồng/ha/năm. 

 

Ông Nguyễn Minh Tiến- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam cho biết, tốc độ tăng trưởng bình quân, giá trị sản xuất/đơn vị diện tích bình quân lĩnh vực trồng trọt và nuôi trồng thủy sản còn thấp; tỷ lệ cơ giới hóa trong một số khâu, một số lĩnh vực sản xuất chưa cao; các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất tại các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp bảo quản chế biến nông sản chưa nhiều, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh...

Theo ông Tiến, trong thời gian tới từ năm 2021 – 2025, Hà Nam sẽ tiếp tục tập trung ruộng đất nhưng có thể hiểu theo khái niệm góp đất để sản xuất nông nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao đưa cơ giới hóa vào sản xuất và chuyển đổi những khu nông nghiệp công nghệ cao đã phê duyệt không phù hợp thì chuyển đổi. Hướng tới những khu nông nghiệp công nghệ gắn với du lịch sinh thái du lịch trải nghiệm mà Hà Nam có lợi thế nhiều điểm du lịch gắn với Hà Nội phát triển loại hình du lịch không lưu trú.

Khánh Chi

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Thanh Hóa phát triển nông nghiệp bền vững
icon

Theo dự thảo Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2020-2025 xác định việc các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh khẳng định chỗ đứng trên thị trường là chìa khoá để phát triển nông nghiệp bền vững.

 
 
Hà Nam phát triển bền vững ngành chăn nuôi, thuỷ sản
icon

Chiều ngày 05/11/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện các đề án phát triển sản xuất lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2017-2020.  

 
 
Hà Nam phát triển vùng trồng lúa nước bền vững, bảo vệ môi trường
icon

Theo ông Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, để đảm bảo mục tiêu quản lý sử dụng đất trồng lúa bền vững, Hà Nam đã xây dựng một đề án vùng đất chuyên trồng lúa nước.  

 
 
Hưng Yên: Tìm hướng phát triển du lịch bền vững
icon

Hưng Yên được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển loại hình du lịch tâm linh, du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, tuy nhiên ngành du lịch của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.  

 
 
Bắc Giang phát triển lâm nghiệp bền vững
icon

Nhằm phát triển lâm nghiệp, tỉnh Bắc Giang khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư phát triển rừng sản xuất, nâng cao giá trị của rừng; phấn đấu đến năm 2025, diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 6.000 ha.

 
 
Huyện Việt Yên phát triển nông nghiệp bền vững ứng dụng công nghệ cao
icon

Trong thời gian qua, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản theo chuỗi an toàn thực phẩm.

 
Thanh Hoá: Huyện Yên Định phát triển 8 nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực
icon

Xác định nông nghiệp là đón bẩy để phát triển kinh tế, huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá đã rà soát thế mạnh của địa phương và đua ra giải pháp phát triển sản phẩm nông nghiệp theo lộ trình phát triển bền vững.

 
Thanh Hoá: Nhiều biện pháp để phát triển kinh tế bền vững
icon

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất GRDP, đưa quy mô nền kinh tế của tỉnh vươn lên thứ 8 của cả nước.

 
Thái Bình phát triển ngành nông nghiệp toàn diện, công nghệ cao
icon

Trong 5 năm qua, ngành nông nghiệp ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực.Tăng trưởng bình quân 5 năm giai đoạn 2016-2020 của ngành nông nghiệp đạt 2,5%/năm, 100% người dân được sử dụng nước sạch.

 
Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững
icon

Trong 2 ngày 22-23/10, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về “Bảo vệ môi trường và ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu để phát triển bền vững”.