Đắk Nông phát triển đô thị theo hướng bền vững

Những năm qua, Đắk Nông được xem là địa phương có tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045 phát triển đô thị theo hướng bền vững…

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, dự báo đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 43% (cả nước đến năm 2020 là 45%). Đến năm 2025, dân số toàn tỉnh đạt 878.000 người, trong đó dân số đô thị 381.000 người. Về đất đai xây dựng đô thị, đến năm 2025 đạt 6.950 ha (năm 2017 đạt 3.445 ha, đạt tỷ lệ 49,6%).

Ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, Đắk Nông, tỉnh luôn tập trung lập chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, ban hành quy chế để quản lý, phát triển đô thị. Ngoài việc thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, Đắk Nông coi việc khai thác hiệu quả giá trị sử dụng đất trong quy hoạch là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển đô thị...

Đắk Nông phát triển đô thị theo hướng bền vững
Đắk Nông phát triển đô thị theo hướng bền vững
 

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là phát triển đô thị phải gắn liền với thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển đô thị thông minh. Việc phát triển đô thị được thực hiện với phương châm không nóng vội, chủ quan mà phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Quá trình đô thị hóa phải tạo điều kiện cho người nghèo, thu nhập thấp có nhà ở và tiếp cận được với an sinh xã hội.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và hạn chế đang đặt ra, đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, Đắk Nông đặt mục tiêu phát triển đô thị theo hướng bền vững. Tỉnh đặt mục tiêu phát triển kinh tế xanh gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

 Khánh Chi

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, công nghệ
icon

Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó, các giải pháp trọng tâm hàng đầu là xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế bền vững.

 
 
Hà Nam phát triển bền vững ngành nông nghiệp công nghệ cao
icon

Hà Nam xác định được phát triển nông nghiệp đòn bẩy để tăng trưởng bền vững, hiện tỉnh có nhiều mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao đã được hình thành và phát triển, thu hút được các doanh nghiệp lớn.

 
 
Thanh Hóa phát triển nông nghiệp bền vững
icon

Theo dự thảo Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2020-2025 xác định việc các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh khẳng định chỗ đứng trên thị trường là chìa khoá để phát triển nông nghiệp bền vững.

 
 
Hà Nam phát triển bền vững ngành chăn nuôi, thuỷ sản
icon

Chiều ngày 05/11/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện các đề án phát triển sản xuất lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2017-2020.  

 
 
Hà Nam phát triển vùng trồng lúa nước bền vững, bảo vệ môi trường
icon

Theo ông Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, để đảm bảo mục tiêu quản lý sử dụng đất trồng lúa bền vững, Hà Nam đã xây dựng một đề án vùng đất chuyên trồng lúa nước.  

 
 
Hưng Yên: Tìm hướng phát triển du lịch bền vững
icon

Hưng Yên được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển loại hình du lịch tâm linh, du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, tuy nhiên ngành du lịch của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.  

 
Bắc Giang phát triển lâm nghiệp bền vững
icon

Nhằm phát triển lâm nghiệp, tỉnh Bắc Giang khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư phát triển rừng sản xuất, nâng cao giá trị của rừng; phấn đấu đến năm 2025, diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 6.000 ha.

 
Huyện Việt Yên phát triển nông nghiệp bền vững ứng dụng công nghệ cao
icon

Trong thời gian qua, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản theo chuỗi an toàn thực phẩm.

 
Thanh Hoá: Huyện Yên Định phát triển 8 nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực
icon

Xác định nông nghiệp là đón bẩy để phát triển kinh tế, huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá đã rà soát thế mạnh của địa phương và đua ra giải pháp phát triển sản phẩm nông nghiệp theo lộ trình phát triển bền vững.

 
Thanh Hoá: Nhiều biện pháp để phát triển kinh tế bền vững
icon

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất GRDP, đưa quy mô nền kinh tế của tỉnh vươn lên thứ 8 của cả nước.