Kon Tum: Phấn đấu 55% trường THPT vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia năm 2025

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số, tỉnh Kon Tum đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 70% trường tiểu học, 50% trường THCS, 55% trường THPT vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn quốc gia.

Còn nhiều khó khăn

Kon Tum là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (tỷ lệ 53,25%), do đó phát triển giáo dục dân tộc có vai trò, vị trí đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ em, học sinh DTTS trên địa bàn. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp ủy đảng, các ngành, chính quyền và các lực lượng xã hội trong việc nâng cao chất lượng học sinh DTTS; tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, hạn chế học sinh nghỉ học bỏ học; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, trách nhiệm công dân cho học sinh, đặc biệt là học sinh DTTS.

Thực hiện huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư cơ sở vật, trang thiết bị phục vụ dạy học, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho học sinh các cơ sở giáo dục vùng DTTS, đặc biệt là các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo trên địa bàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, đào tạo của con em các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt con em đồng bào DTTS.

Vì thế, chất lượng giáo dục học sinh DTTS các cấp học được nâng lên, trong đó tỷ lệ học sinh DTTS cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông có học lực khá giỏi, trung bình trở lên tăng đáng kể. Tỷ lệ học sinh DTTS tốt nghiệp trung học phổ thông duy trì ổn định: Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số các năm 2015 là 77,46%, năm 2016 là 89,87%, năm 2017 là 91,42%, năm 2018 là 90,32%, năm 2019 là 82,34% và năm 2020 là 98,96%.

Tuy nhiên, việc phát triển giáo dục dân tộc vùng đồng bào DTTS, nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS của tỉnh còn rất nhiều khó khăn, hạn chế do nhiều nguyên nhân, như do địa bàn rộng, dân cư phân tán, vùng DTTS còn nhiều điểm trường lẻ, lớp ghép mầm non, tiểu học, khó khăn cho công tác đầu tư, quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dạy học.

Kon Tum: Phấn đấu 55% trường THPT vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia năm 2025
Ảnh minh họa.
 

Nhiều mục tiêu cụ thể 

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS, mới Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, huy động trẻ em DTTS dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 10% trở lên; trẻ DTTS 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 95%; 100% trẻ DTTS 3-5 tuổi học mẫu giáo được tăng cường và chuẩn bị tiếng Việt để vào học lớp 1; 50% trường mầm non vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia.

Đối với giáo dục phổ thông, 40% học sinh tốt nghiệp THCS, THPT chuyển sang học nghề; 80% học sinh DTTS tốt nghiệp THPT tham gia học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đào tạo nghề; trên 99,5% học sinh DTTS cấp tiểu học hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh DTTS được học ngoại ngữ, tin học từ lớp 3 trở lên; 95% học sinh DTTS toàn tỉnh tốt nghiệp THPT; 70% trường tiểu học, 50% trường THCS, 55% trường THPT vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia.

Định hướng đến năm 2030, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường vùng DTTS; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non, tiểu học, THCS; tỷ lệ chuyên cần của học sinh DTTS các cấp học đạt từ 99% trở lên.

Để đạt được các mục tiêu này, trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục và đào tạo vùng DTTS, đặc biệt là hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông có học sinh bán trú; tham mưu ban hành và thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ người dạy, người học vùng DTTS, miền núi; duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần của học sinh. Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học phù hợp đối tượng học sinh DTTS hướng vào phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức, phát triển các kỹ năng của học sinh, thực hiện nghiêm túc việc đổi mới hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiến Quang

Chủ đề :

Dân tộc

 
List comment
 
 
Tạm dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính
icon

Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch vừa có quyết định dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng – Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La dự kiến diễn ra cuối năm nay.

 
 
Du lịch khám phá Hoàng Su Phì bằng hình thức trực tuyến
icon

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy Hà Giang đã chủ trương tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì lần thứ VI bằng hình thức trực tuyến.

 
 
Giảm thiểu nạn tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Để giảm thiểu vấn nạn tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), không thể chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mà còn phải tạo sinh kế, tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất, giáo dục giới tính…

 
 
Bộ đội biên phòng tăng cường tuyên truyền pháp luật cho đồng bào DTTS
icon

Để các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với đồng bào các dân tộc thiểu số, Bộ đội biên phòng đã thường xuyên đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

 
 
Để không gian văn hóa cồng chiêng trường tồn với thời gian
icon

Tỉnh Kon Tum đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trước những tác động của đời sống xã hội hiện đại.

 
 
Đồng Tháp: Đa dạng cách truyền thông về văn hóa dân tộc thiểu số
icon

Nhiều hình thức truyền thông sẽ được triển khai tại tỉnh Đồng Tháp để quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

 
Đề cử Lễ hội Đô thị Nước Mặn vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
icon

Lễ hội Đô thị Nước Mặn là dịp để người dân hiểu nhiều hơn về vùng đất của cảng thị và vai trò của cảng thị Nước Mặn đối với đời sống kinh tế - văn hóa Bình Định bao thế kỷ qua.

 
Nhiều giải pháp giảm nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở Bình Định
icon

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở Bình Định. Cần kết hợp nhiều giải pháp để giảm thiểu triệt để tình trạng này.

 
Dạy nghề, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Nhờ học nghề, 86,1% người dân tộc thiểu số (DTTS) từ 15 tuổi trở lên đã có việc làm.

 
Nguy cơ mai một tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số ở Cao Bằng
icon

Tiếng nói, chữ viết của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng đang có nguy cơ bị mai một cao, cần phải có thêm nhiều biện pháp bảo tồn, lưu giữ.