Kon Tum: Nhiều đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Là một tỉnh miền núi, biên giới với trên 53% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn và hộ nghèo còn cao, chính quyền tỉnh Kon Tum luôn chú trọng triển khai công tác dân tộc trên địa bàn. 

Tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm

Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, nhiều chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Việc triển khai thực hiện các chương trình chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND các cấp, công tác phối hợp tuyên truyền của Mặt trận các đoàn thể, sự nhiệt tình, đồng thuận tham gia thực hiện của người dân, được người dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng; qua đó bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Đơn cử như chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 đã được tỉnh Kon Tum tích cực thực hiện với mục tiêu tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về  đời sống, sản xuất; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn. Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án, từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương phân bổ, ngân sách địa phương bố trí trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho 7.599 lượt hộ, trong đó hỗ trợ đất ở 1.660 hộ từ nguồn ngân sách địa phương; hỗ trợ đất sản xuất cho 122 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 818 hộ và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 4.999 hộ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương với tổng kinh phí hỗ trợ các nội dung là 14.325,3 triệu đồng.

Những nỗ lực trên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nhiều hộ dân, trong đó có các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên thoát nghèo, trở thành các hộ khá, giàu; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang, hiện đại, sạch đẹp hơn. Đến cuối năm 2020, có 98% đường xã và đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được cứng hóa; 99,3% hộ gia đình sử dụng điện; 100% thôn có điện; trên 89% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,3%; 100% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020, bảo đảm đáp ứng tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; 100% huyện, thành phố có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; cơ sở vật chất các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh được củng cố và ngày càng hoàn thiện.

Việc thực hiện các chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng toàn diện, có hiệu quả, đã từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 23,03% năm 2016 xuống còn 10,12% đến cuối năm 2020; trong đó tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm từ 41,39% năm 2016 xuống còn 24,93% cuối năm 2020. 

Kon Tum: Nhiều đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Kon Tum đã có nhiều thay đổi tích cực. Ảnh: Ngọc Yến

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư

 

Tuy đã đạt được những kết quả nhất định, song trên thực tế, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, nhất là ở các thôn đặc biệt khó khăn; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản còn thấp; thu nhập bình quân đầu người của đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững, hộ nghèo dần dần chỉ còn là hộ người dân tộc thiểu số... 

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm thúc đẩy phát triển mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong thời gian tới tỉnh Kon Tum đề ra nhiều giải pháp như tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030…

Tỉnh sẽ tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất về giáo dục; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách về giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số; chính sách về dạy nghề cho lao động nông thôn, nhất lao động là người dân tộc thiểu số, giúp người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc, độc đáo của các dân tộc thiểu số trên địa bàn để phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đầu tư, củng cố mạng lưới y tế cấp xã nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hoàn thiện cơ bản các thiết chế văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hệ thống viễn thông, phát thanh, truyền hình bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; phát động và triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Ngọc Yến

Chủ đề :

Dân tộc

 
List comment
 
 
Quảng Bình: Nâng cao đời sống văn hoá cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số
icon

Tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, đồng thời, từng bước xây dựng những nơi này trở thành điểm sáng về văn hóa.

 
 
Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Mường ở Lang Chánh
icon

Từ bao đời nay, bà con đồng bào dân tộc Mường ở huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, luôn duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Thổ cẩm Lang Chánh đã trở thành một trong những sản phẩm du lịch độc đáo, được du khách ưa chuộng.

 
 
Tuyên truyền phòng chống Covid-19 bằng tiếng dân tộc
icon

Thời gian qua, nhiều đội tuyên truyền các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đưa thông tin phòng chống dịch đến với đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh.

 
 
Bắc Kạn: Tăng cường đưa văn hóa nghệ thuật đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa
icon

Tỉnh Bắc Kạn sẽ đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống người dân.

 
 
Lào Cai: Chung tay hỗ trợ đồng bào dân tộc tiêu thụ mận Tam hoa
icon

Từ nhiều tuần nay, các cấp, ngành huyện vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để góp phần tiêu thụ sản phẩm mận Tam hoa chính vụ cho bà con dân tộc thiểu số trồng mận Bắc Hà.

 
 
Quảng Ninh phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để người dân nơi đây từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

 
Bộ Tư pháp: Nên bỏ quy định không thuộc thẩm quyền của Thông tư quản lý tiền công đức
icon

Bộ Tư pháp đề nghị bỏ dự thảo quy định về nguyên tắc quyên, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ vì không thuộc thẩm quyền của thông tư về quản lý thu, chi tiền công đức.

 
Vĩnh Phúc: Đề xuất tăng phụ cấp cho người có uy tín
icon

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ phụ cấp hàng tháng, chính sách về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh hàng năm cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 
Hà Nội: Chuyển miếu thờ ở đảo Kim Châu đến nơi phù hợp
icon

Cùng với việc phục dựng tòa Phương Đình và tôn tạo gò Kim Châu thuộc hồ Văn, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, miếu thờ ở đảo Kim Châu sẽ được chuyển đến một nơi phù hợp.

 
Hà Nội: Tạo điều kiện hoạt động ổn định cho các hội thánh, điểm nhóm Tin lành
icon

Tại Hà Nội, các hội thánh, điểm nhóm Tin lành được xem xét tạo điều kiện hoạt động ổn định, tăng dần về số lượng hệ phái, điểm nhóm lẫn số lượng tín đồ