chương trình phổ thông mới

Cập nhập tin tức chương trình phổ thông mới

Hiệu quả từ mô hình bồi dưỡng giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Dù gặp khó khăn do chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng công tác tập huấn giáo viên thực hiện chương trình mới vẫn đã đạt những kết quả tích cực.

Đang cập nhật dữ liệu !