Chúng ta cần làm gì với EL Nino?

Cập nhập tin tức Chúng ta cần làm gì với EL Nino?

Chúng ta cần làm gì với EL Nino?

Biến đổi khí hậu, thiên tai và nhân tai đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh nguồn nước, đặc biệt là sông ngòi của Việt Nam vốn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước từ bên ngoài.

Đang cập nhật dữ liệu !