Chuẩn bị gì tiêm vaccine

Cập nhập tin tức Chuẩn bị gì tiêm vaccine

Tiêm vaccine ngừa COVID-19: Chuẩn bị gì để an tâm hơn?

Dưới đây là năm câu hỏi thường gặp về những thứ cần chuẩn bị trước, ngay sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 và khi đã về nhà.

Đang cập nhật dữ liệu !