Chẩn đoán hình ảnh

Cập nhập tin tức Chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán hình ảnh từ xa - Tâm huyết của bác sĩ y học hình ảnh

Vận dụng công nghệ số để nâng cao tính chính xác, tốc độ chẩn đoán hình ảnh là tâm huyết “cây đại thụ” ngành Chẩn đoán hình ảnh của y học Việt Nam tại Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC.  

 

Đang cập nhật dữ liệu !