Chấm dứt cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy

Cập nhập tin tức Chấm dứt cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy

Chấm dứt cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy

Các địa phương có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe.

Đang cập nhật dữ liệu !