cây ăn quả

Cập nhập tin tức cây ăn quả

Biến đất hoang thành vườn cây ăn quả, nông dân ở Gia Lai thu hàng trăm triệu đồng

​Ông Nguyễn Duy Đô (ở Gia Lai) đã trở thành triệu phú với vườn cây ăn quả rộng hơn 3 ha, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng. 

Đang cập nhật dữ liệu !