cầu vĩnh tuy 2

Cập nhập tin tức cầu vĩnh tuy 2

Hà Nội: Huy động 10 sà lan 1.000 tấn chuyển vật liệu làm cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được thiết kế chịu được động đất cấp 8. Liên danh nhà thầu đang huy động 500 công nhân làm việc 3 ca, 10 sà lan 1.000 tấn vận chuyển vật liệu trên sông, 3 trạm trộn bê tông... để đẩy nhanh tiến độ.

Đang cập nhật dữ liệu !