cai thuốc

Cập nhập tin tức cai thuốc

Không nên cai thuốc 1 mình, bạn cần chia sẻ để có sự hỗ trợ

Những ngày đầu tiên sau cai thuốc lá thường là những ngày khó khăn nhất. Bạn phải chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ những triệu chứng cai, cảm giác thèm thuốc và những yếu tố kích thích trong khi sinh hoạt.

Đang cập nhật dữ liệu !