BS Trương Hữu Khanh

Cập nhập tin tức BS Trương Hữu Khanh

Phòng bệnh đậu mùa khỉ như thế nào?

Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa; tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh....

Đang cập nhật dữ liệu !