Bổ sung mức thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Cập nhập tin tức Bổ sung mức thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bổ sung mức thu phí mới

Việc bổ sung mức thu phí sử dụng dịch vụ trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được áp dụng khi cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây hoàn thành, đưa vào khai thác.

Đang cập nhật dữ liệu !