Bình Thuận: Tích cực xây dựng nông thôn mới ở các xã dân tộc thiểu số

Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có nhiều xã khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã này đã có những chuyển biến tích cực.

Trong những năm qua, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc đã được lồng ghép trong chỉ đạo thực hiện nông thôn mới chung của huyện.

Đối với 3 xã thuần dân tộc thiểu số là xã Đông Tiến, Đông Giang và La Dạ, trong năm 2021, UNBD huyện đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành và UBND các xã rà soát, xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp cụ thể để giữ các tiêu chí đã đạt; các thành viên Ban Chỉ đạo huyện kiểm tra, đôn đốc các xã hoàn thành các tiêu chí đăng ký đạt được trong năm 2021.  
 
Về công tác tuyên truyền, vận động, phát động thi đua tiếp tục được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó tập trung vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” đến tận địa bàn dân cư thông qua hệ thống truyền thanh của xã; lồng ghép trong hội họp, sinh hoạt các đoàn thể và thôn, tổ tự quản; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy phong trào thi đua trong cán bộ và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

{keywords}
Hỗ trợ người dân trong dịch bệnh Covid-19 tại Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Đối với các công trình xây dựng cơ bản, năm 2021, hiện nay UBND tỉnh chưa phân khai nguồn vốn hỗ trợ cho chương trình năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, chủ yếu là vốn lồng ghép - nguồn vốn ngân sách huyện để thanh toán nợ với tổng kinh phí: 4.652,6 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 380,6 triệu đồng và vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: 4.272 triệu đồng). 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 6 tháng đầu năm (gồm vụ Đông Xuân 2020 – 2021 và ước thực hiện vụ Hè Thu 2021) tại xã Đông Tiến, Đông Giang và La Dạ 03 xã thuần vùng dân tộc thiểu số: 1.663 ha.
 
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo đúng công tác quy hoạch của từng xã, thôn gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất có chuyển biến tiến bộ. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi vẫn còn chậm, thiếu đa dạng, công tác tuyên truyền nhân rộng mô hình chuyển đổi còn nhiều hạn chế.
 
Trong 6 tháng đầu năm, chưa triển khai mô hình mới. Tuy nhiên, việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật của đồng bào còn nhiều hạn chế; vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước; nhiều mô hình khuyến nông xây dựng thành công, song ít được nhân rộng.

Về văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và các vấn đề an sinh xã hội,  môi trường nông thôn, thường xuyên chỉ đạo nâng chất lượng giáo dục ở các cấp, bậc học; đồng thời triển khai các giải pháp chống học sinh bỏ học.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 được tuyên truyền, thực hiện tốt; khuyến cáo cán bộ và đồng bào nâng cao ý thức tự giác, không được chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế….; vận động người dân đi về từ các tỉnh, thành có dịch thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở vùng dân tộc thiểu số. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tập trung đã có kế hoạch triển khai phải dừng, như: Thể dục thể thao, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân hàng năm và Đại hội Thể dục, thể thao 04 xã vùng cao năm 2021,...
 
Về vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường: Hầu hết các hộ đều sử dụng hố xí hợp vệ sinh, có đầu tư hỗ trợ xây dựng chuồng trại nhốt gia súc, nhưng không nhiều, vẫn còn tình trạng gia súc thả rông; 02/03 xã đã có nguồn nước máy phục vụ sinh hoạt,... Lượng rác sinh hoạt thải ra môi trường ở vùng đồng bào còn nhiều, trong khi đó việc thu gom rác tập trung chưa được thực hiện. Hiện nay, có 01/03 xã có chợ nông thôn.

Đến cuối năm 2020, các xã Đông Giang, Đông Tiến và La Dạ đã đạt được 33 tiêu chí. Các xã sẽ cố gắng phấn đấu tới cuối năm 20221 sẽ hoàn thành thêm 3 tiêu chí theo kế hoạch giao.
 
K.Chi 

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !