Bình Dương: Huyện Dầu Tiếng nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã có 4 xã (Long Hòa, Thanh Tuyền, Định Thành, Định Hiệp) được UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện Dầu Tiếng đang tiếp tục hướng dẫn 8 xã thực hiện các bước lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030; thực hiện thẩm tra và trình tỉnh xét công nhận 4 xã (Định An, Minh Tân, Minh Hòa và Long Tân) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đồng thời huyện theo dõi, đôn đốc các xã nâng cao các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu.

Với quan điểm phát triển nông nghiệp - nông thôn là nhiệm vụ trọng yếu trong phát triển kinh tế của huyện trong giai đoạn 2020-2025, để đảm bảo an ninh lương thực, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đại bộ phận người dân trong huyện. Đồng thời phát triển nông nghiệp - nông thôn phải đảm bảo môi trường, gắn các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhân dân, doanh nghiệp là chủ thể chính trong quá trình phát triển.

{keywords}
Các huyện thị của Bình Dương thi đua xây dựng nông thôn mới. 

Huyện Dầu Tiếng đề ra mục tiêu phát triển nông nghiệp - nông thôn đến năm 2025 theo hướng bền vững gắn với nông nghiệp chế biết, trong đó: Nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ, công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới; hình thành vùng sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao tăng giá trị sử dụng trên 01 đơn vị sản xuất nông nghiệp đạt 100 triệu đồng/ha/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bình quân 500 triệu đồng/ha/năm. Phát triển và kết nối mô hình hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện sơ chế biến, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo liên kết chuỗi từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Chăn nuôi công nghệ cao bằng trại lạnh theo hướng công nghiệp gắn với giết mổ, chế biến và đảm bảo hệ thống xử lý môi trường. Tiếp tục giữ vững diện tích đất trồng lúa theo quy hoạch đảm bảo an ninh lương thực; diện tích cây cao su; phát triển lĩnh vực đô thị.

Trong năm 2021, huyện cũng tập trung nguồn lực triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021; ban hành kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; tiếp tục tổng hợp danh sách của các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ kinh phí để xây dựng và sửa chữa nhà ở năm 2021; phối hợp tổ chức triển khai tập huấn tuyên truyền chính sách giảm nghèo và hướng dẫn các mô hình học nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 cho 12 xã, thị trấn.

K.Chi

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !