biển cửa đại

Cập nhập tin tức biển cửa đại

Rà soát toàn bộ hoạt động tàu thủy

“Tại Cù Lao Chàm ít nhất đã có 4 vụ bị lật ca nô nhưng vẫn cứu được hết... Tàu vừa lật thiết kế tàu kín quá, khi xảy ra tai nạn thương vong rất nhiều", lãnh đạo thành phố Hội An nhận định.

Đang cập nhật dữ liệu !