BHYT toàn dân

Cập nhập tin tức BHYT toàn dân

Bảo hiểm y tế toàn dân là mục tiêu khả thi, hoàn toàn có thể đạt được

Đến năm 2020, toàn quốc số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) đã đạt tỷ lệ bao phủ 90,85% dân số - vượt 10,85% chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết của Quốc hội. Bao phủ BHYT toàn dân là mục tiêu khả thi, hoàn toàn có thể đạt 

Đang cập nhật dữ liệu !