bệnh nhân cấp cứu vì suy tim

Cập nhập tin tức bệnh nhân cấp cứu vì suy tim

Hút thuốc lào từ năm 9 tuổi, bệnh nhân cấp cứu vì suy tim

Có tiền sử hút thuốc lào kéo dài, nam bệnh nhân vào viện cấp cứu vì mệt mỏi. Các bác sĩ chẩn đoán người này bị suy tim.

Đang cập nhật dữ liệu !