bát họ

Cập nhập tin tức bát họ

Thế chấp hình ảnh nhạy cảm để vay tiền rồi đi bán dâm trả lãi

"Tài sản thế chấp" của khách vay là các hình ảnh, video nhạy cảm, khiêu dâm; sau đó chủ nợ buộc khách vay đi bán dâm để trả lãi hàng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !