bất đồng

Cập nhập tin tức bất đồng

Cháu chồng vào thành phố học, vợ không cho ở nhờ

Tôi nghĩ có thể cho cháu ở trong một năm đầu để quen đường sá rồi tính sau, đằng này vợ tôi đã từ chối thẳng thừng...

Đang cập nhật dữ liệu !