bao cao su

tin tức về bao cao su mới nhất

Khi chàng dị ứng 'đồ bảo hộ'
 

08/12/2021

Mỗi lần dùng bao cao su là “chỗ ấy” của chồng tôi bị đỏ, ngứa, sưng, đoán là dị ứng.