Bác Giang

Cập nhập tin tức Bác Giang

Bắc Giang xây dựng là điểm đến hấp dẫn của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Bắc Giang phấn đấu xây dựng là điểm đến hấp dẫn của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Đang cập nhật dữ liệu !