Astra

Cập nhập tin tức Astra

AstraZeneca công bố đầu tư 2000 tỷ đồng cho sản xuất thuốc tại Việt Nam

AstraZeneca công bố khoản đầu tư đầu tiên cho sản xuất thuốc trong nước và thỏa thuận cung ứng mới nhằm hỗ trợ Việt Nam phòng chống Covid-19

 

Đang cập nhật dữ liệu !