xử lý nợ đọng BHXH

Cập nhập tin tức xử lý nợ đọng BHXH

Sẽ thanh tra hơn 200 doanh nghiệp tại 14 tỉnh để xử lý rốt ráo nợ BHXH

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, trong những năm qua, quỹ BHXH phát triển bền vững, nên Chính phủ và Quốc hội đã quyết định dành một phần kết dư hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đang cập nhật dữ liệu !