Xây dựng trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc Nam

Cập nhập tin tức Xây dựng trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc Nam

Sẽ xây dựng 8 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT vừa có văn bản giao các ban quản lý xác định vị trí và chuẩn bị chọn nhà đầu tư để xây dựng các trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !