xăng sinh học

Cập nhập tin tức xăng sinh học

Thay đổi công thức giá cơ sở xăng dầu từ đầu năm 2022

Theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, giá cơ sở xăng dầu sẽ được tính theo công thức mới.

Đang cập nhật dữ liệu !