vườn quốc gia

tin tức về vườn quốc gia mới nhất

Chà vá nguy cấp quý hiếm được cứu hộ, bàn giao cho VQG Cúc Phương
 

28/04/2022

Một cá thể Chà vá chân nâu nằm trong danh mục động vật nguy cấp quý hiếm ưu tiên bảo tồn vừa được vườn Quốc gia (VQG) Cúc Phương tiếp nhận, cứu hộ.