Vành đai 4

tin tức về Vành đai 4 mới nhất

Nóng giá đất ăn theo thông tin quy hoạch đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô
 

22/12/2021

Việc chốt ngày UBND TP Hà Nội gửi tờ trình về dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô để tổ chức thẩm định đã tiếp tục làm nóng thêm giá đất tại các khu vực tuyến đường đi qua.