tựu trường

tin tức về tựu trường mới nhất

Quảng Ngãi, Bình Định lên 'kịch bản' cho học sinh tựu trường
 

04/09/2021

Quảng Ngãi sẽ cho học sinh học trực tuyến khi toàn tỉnh áp dụng Chỉ thị 16. Bình Định xét nghiệm COVID-19 toàn bộ học sinh nội trú.