tự hào hàng việt

tin tức về tự hào hàng việt mới nhất

Nghiên cứu khoa học để vận dụng sản xuất ngói Việt Nam chất lượng cao
 

22/11/2021

Tận dụng đất cứng làm nguyên liệu trong vật liệu xây dựng” do TS. Nguyễn Quang Mâu và cộng sự được nghiên cứu và áp dụng tại công ty Cổ phần Gạch ngói Đất Việt ghi danh vào sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021.