trường hợp đặc biệt

Cập nhập tin tức trường hợp đặc biệt

Các nhóm đối tượng không được đề nghị đặc xá năm 2021

Theo Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước, có 15 nhóm đối tượng không được đề nghị đặc xá.

Đang cập nhật dữ liệu !