trồng hoa hồng bonsai

Cập nhập tin tức trồng hoa hồng bonsai

Ông nông dân Hà Nội trồng hàng trăm loại hoa hồng, mỗi tháng thu hàng chục triệu đồng

Sở hữu vườn hồng bonsai với khoảng 200 loại khác nhau, mỗi tháng ông chủ vườn hồng bonsai ở Mê Linh (Hà Nội) thu nhập đều đặn khoảng từ 30-40 triệu đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !