trốn thi hành án

Cập nhập tin tức trốn thi hành án

Hai lần đẻ và…10 năm trốn truy nã

Lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Hoa đã 2 lần… mang bầu, trước khi trốn truy nã.

Đang cập nhật dữ liệu !