tranh cãi cộng đồng mạng

Cập nhập tin tức tranh cãi cộng đồng mạng

Câu hỏi Tiếng Anh tưởng dễ, ai ngờ cả giáo viên nổi tiếng cũng làm sai

Câu hỏi Tiếng Anh này là nguồn cơn của 1 cuộc tranh cãi trên MXH.

Đang cập nhật dữ liệu !