Từ khóa: cá voi

Cá voi sát thủ rạch bụng, moi gan ‘sát thủ đại dương’?
 

20/09/2020

Hoá ra cá mập trắng – ‘sát thủ đại dương’ cũng có lúc phải chịu thua sự thông minh lanh lợi trong cuộc chiến đi săn của cá voi sát thủ.