tiếng ồn

Cập nhập tin tức tiếng ồn

Tâm thần, điếc vì tiếng ồn

Ô nhiễm tiếng ồn ít được mọi người quan tâm, nếu thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn thì mức độ sử dụng thuốc an thần cao hơn bình thường cũng không tạo ra giấc ngủ bình thường được.

Đang cập nhật dữ liệu !