Thông tư 40

Cập nhập tin tức Thông tư 40

Tổng cục Thuế: Thuế cho thuê nhà sẽ tính trên doanh thu thực tế

Liên quan đến việc thu thuế cho thuê nhà, Tổng cục Thuế nhấn mạnh lại rằng, việc cá nhân và người kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế và phần thu sẽ tính trên thực tế phát sinh

Đang cập nhật dữ liệu !