Thấp thỏm sống gần công trình kè sông Phó Đáy bị sập

Cập nhập tin tức Thấp thỏm sống gần công trình kè sông Phó Đáy bị sập

Thấp thỏm sống gần công trình kè sông Phó Đáy bị sập

Người dân không dám lại gần khu vực xảy ra sự cố sạt trượt bờ hữu sông Phó Đáy (Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Trẻ em trong thôn được người nhà gửi đi nơi khác.

Đang cập nhật dữ liệu !