tăng giá

tin tức về tăng giá mới nhất

Sách giáo khoa mới tăng giá gấp hơn 2 lần: Phương án nào với học sinh vùng cao?
 

04/05/2022

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa mới của lớp 3, 7, 10, áp dụng từ năm học 2022-2023. So với sách hiện hành, giá các bộ sách mới này cao hơn từ 2-3 lần.