sửa chữa đường

tin tức về sửa chữa đường mới nhất

Nam Định: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, duy tu đường sá để giảm tai nạn giao thông
 

31/10/2021

Những tháng cuối năm 2021, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.