Sỏi trong túi mật

Cập nhập tin tức Sỏi trong túi mật

Người phụ nữ có hơn 400 viên sỏi trong túi mật

Người phụ nữ 44 tuổi bị sỏi mật từ lâu nhưng chỉ uống thuốc cầm chừng.

Đang cập nhật dữ liệu !