Sài Gòn cố lên"

Cập nhập tin tức Sài Gòn cố lên"

'Sài Gòn cố lên' - hastag được cộng đồng mạng dùng nhiều nhất lúc này

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 09/7/2021, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Cộng đồng mạng khắp nơi đã nhất loạt dùng hastag "#Sài Gòn cố lên" để động viên tinh thần những người dân vùng dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !