sa thải

tin tức về sa thải mới nhất

Bán nhầm giá, nhân viên quản lý cây xăng bị đuổi việc, bồi thường lớn
 

21/06/2022

Nhân viên quản lý bị sa thải sau sự cố bán nhầm giá kéo dài vài tiếng đồng hồ khiến cây xăng bị thất thu 20.000 USD.